Convenio Colectivo de Asociación Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI-Castellón), Castellón

Datos de publicación Vigente desde Vigente hasta Convenio
Boletín Oficial de Castelló nº 84 de 04/07/2019 2019/06/21 2020/12/31 Convenio colectivo