Convenio Colectivo de Indústries de Captació, Elevació, Conducció, Tractament, Distribució i Depuració d'aigües, Tarragona

Datos de publicación Vigente desde Vigente hasta Convenio
Boletín Oficial de Tarragona nº 70 de 25/03/2014 2011/01/01 2013/12/31 Convenio colectivo
Boletín Oficial de Tarragona nº 11 de 15/01/2014 2014/01/15 2014/01/31 Prórroga
Boletín Oficial de Tarragona nº 224 de 28/09/2013 2013/09/28 2013/12/31 Prórroga
Boletín Oficial de Tarragona nº 149 de 30/06/2011 2010/01/01 2010/12/31 Revisión salarial
Boletín Oficial de Tarragona nº 149 de 30/06/2011 2009/01/01 2009/12/31 Revisión salarial
Boletín Oficial de Tarragona nº 148 de 29/06/2011 2009/01/01 2010/12/31 Revisión salarial
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5373 de 06/05/2009 2008/01/01 2008/12/31 Revisión salarial
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5371 de 04/05/2009 2008/01/01 2010/12/31 Revisión salarial
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5088 de 11/03/2008 2006/01/01 2007/12/31 Revisión salarial
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4753 de 03/11/2006 2005/01/01 2006/12/31 Revisión salarial
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4753 de 03/11/2006 2005/01/01 2006/12/31 Revisión salarial
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4624 de 02/05/2006 2005/01/01 2007/12/31 Convenio colectivo
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4370 de 25/04/2005 2004/01/01 2004/12/31 Revisión salarial
2003/01/01 2004/12/31 Convenio colectivo
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4122 de 29/04/2004 2003/01/01 2004/12/31 Revisión salarial
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3894 de 29/05/03 2002/01/01 2004/12/31 Convenio colectivo
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3703 de 21/08/02 2001/01/01 2001/12/31 Revisión salarial
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3419 de 28/06/01 2000/01/01 2001/12/31 Revisión salarial