Convenio Colectivo de Captació, elevació, conducció, tractament, distribució, sanejament i depuració d’aigües potables i residuals, Gerona

Datos de publicación Vigente desde Vigente hasta Convenio
Boletín Oficial de Girona nº 35 de 20/02/2014 2011/01/01 2013/12/31 Convenio colectivo
Boletín Oficial de Girona nº 155 de 13/08/2013 2011/01/01 2013/12/31 Prórroga
Boletín Oficial de Girona nº 124 de 30/06/2011 2010/01/01 2010/12/31 Convenio colectivo
Boletín Oficial de Girona nº 161 de 23/08/2010 2008/01/01 2010/12/31 Revisión salarial
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5244 de 27/10/2008 2008/10/28 Acta
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5106 de 08/04/2008 2008/01/01 2008/12/31 Revisión salarial
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5039 de 02/01/2008 2007/01/01 2009/12/31 Convenio colectivo
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5007 de 13/11/2007 2006/01/01 2006/12/31 Revisión salarial
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4715 de 08/09/2006 2005/01/01 2006/12/31 Revisión salarial
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4485 de 07/10/2005 2004/01/01 2005/12/31 Convenio colectivo
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4374 de 29/04/2005 2004/01/01 2005/12/31 Revisión salarial
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4324 de 16/02/2005 2004/01/01 2006/12/31 Convenio colectivo
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4193 de 10/08/2004 2003/01/01 2003/12/31 Revisión salarial
2003/01/01 2003/12/31 Convenio colectivo
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3876 de 05/05/03 2003/05/05 2003/03/13 Revisión salarial
2002/01/01 2002/12/31 Convenio colectivo
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3873 de 29/04/03 2003/04/29 2003/03/17 Acta
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3822 de 14/02/03 2003/02/14 2003/01/09 Acta
2002/01/01 2003/12/31 Convenio colectivo
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3550 de 10/01/02 2002/01/10 2001/11/27 Acta
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3550 de 10/01/02 2002/01/10 2001/11/27 Acta