Convenio Colectivo de Indústries de Captació, elevació, conducció, tractament, distribució i depuració d'aigua de les comarques de Lleida, Lérida

Datos de publicación Vigente desde Vigente hasta Convenio
Boletín Oficial de Lleida nº 31 de 14/02/2014 2011/01/01 2013/12/31 Convenio colectivo
Boletín Oficial de Lleida nº 9 de 15/01/2014 2014/01/15 2014/01/31 Prórroga
Boletín Oficial de Lleida nº 173 de 23/09/2013 2013/09/23 2013/12/31 Prórroga
Boletín Oficial de Lleida nº 24 de 18/02/2011 2010/01/01 2010/12/31 Convenio colectivo
Boletín Oficial de Lleida nº 24 de 17/02/2011 2010/01/01 2010/12/31 Convenio colectivo
Boletín Oficial de Lleida nº 8 de 15/01/2011 2008/01/01 2009/12/31 Revisión salarial
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5240 de 21/10/2008 2008/01/01 2008/12/31 Revisión salarial
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5010 de 16/11/2007 2007/01/01 2009/12/31 Convenio colectivo
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4981 de 04/10/2007 2006/01/01 2006/12/31 Revisión salarial
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4753 de 03/11/2006 2006/01/01 2006/12/31 Revisión salarial
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4751 de 31/10/2006 2005/01/01 2005/12/31 Revisión salarial
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4534 de 21/12/2005 2004/01/01 2006/12/31 Convenio colectivo
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4094 de 18/03/2004 2003/01/01 2003/12/01 Acuerdo
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4094 de 18/03/2004 2003/01/01 2003/12/31 Convenio colectivo
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4040 de 31/12/2003 2002/01/01 2003/12/31 Revisión salarial
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4040 de 31/12/2003 2002/01/01 2003/12/31 Revisión salarial
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 17/04/2002 2001/01/01 2003/12/31 Convenio colectivo
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3617 de 17/04/02 2001/01/01 2003/12/31 Convenio colectivo