Convenio Colectivo de Empreses de Serveis d'empaquetats, Enfaixat i Qualsevol Altra Manipulació de Productes Propietat de Tercers (SMAC), Cataluña

Datos de publicación Vigente desde Vigente hasta Convenio
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 8064 de 14/02/2020 2019/01/01 2019/12/31 Tablas salariales
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 8057 de 05/02/2020 2011/01/01 2018/12/31 Convenio colectivo
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 6145 de 08/06/2012 2010/01/01 2010/12/31 Convenio colectivo
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5570 de 18/02/2010 2009/01/01 2009/12/31 Revisión salarial
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5113 de 17/04/2008 2008/01/01 2008/12/31 Revisión salarial
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4944 de 09/08/2007 2007/01/01 2007/12/31 Revisión salarial
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4824 de 19/02/2007 2006/01/01 2008/12/31 Convenio colectivo
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4616 de 19/04/2006 2003/01/01 2005/12/31 Revisión salarial
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4124 de 03/05/2004 2004/01/01 2004/12/31 Revisión salarial
Boletín Oficial del Estado de 03/05/2004 2004/01/01 2004/12/31 Convenio colectivo
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4062 de 03/02/2004 2003/01/01 2005/12/31 Corrección de errores
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4062 de 03/02/2004 2004/02/03 2004/02/03 Corrección de errores
Boletín Oficial del Estado de 04/11/2003 2003/01/01 2005/12/31 Convenio colectivo
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4002 de 04/11/2003 2003/01/01 2005/12/31 Convenio colectivo
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3644 de 28/05/02 2002/01/01 2002/12/31 Revisión salarial