Convenio Colectivo de CIE Legazpi SA, Guipúzcoa

Datos de publicación Vigente desde Vigente hasta Convenio
Boletín Oficial de Guipuzkoa nº 228 de 28/11/2019 2019/01/01 2022/12/31 Convenio colectivo
Boletín Oficial de Guipuzkoa nº 130 de 08/07/2016 2016/01/01 2018/12/31 Convenio colectivo
Boletín Oficial de Guipuzkoa nº 156 de 20/08/2014 2014/01/01 2015/12/31 Convenio colectivo
2011/01/01 2013/12/31 Convenio colectivo