Convenio Colectivo de Ajuntament de Barcelona empleats públics (personal funcionari i laboral, guàrdia urbana i serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament), Barcelona

Datos de publicación Vigente desde Vigente hasta Convenio
Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona de 31/01/2019 2017/01/01 2020/12/31 Convenio colectivo
Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona de 23/09/2013 2013/01/01 2015/12/31 Acuerdo
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5503 de 11/11/2009 2008/01/01 2011/12/31 Convenio colectivo