Convenio Colectivo de Estacionamientos y Servicios, SA, per al seu personal adscrit a la gestió del servei públic d'immobilització, retirada i dipòsit municipal de vehicles a la ciutat de Lleida., Lérida